Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pieksämäki
 
Valtionrautateiden alue
 
Kuvaus:

Pieksämäen vanha rautatieasema on rakennettu IV luokan aseman tyyppipiirustuksin 1887-89 ja laajennettu 1902. Asema-alueeseen liittyvät samalla puolen rataa oleva sirpalesuoja toisen maailmansodan ajalta, vastakkaisella puolen rataa oleva tiilinen veturitalli vuodelta 1890 sekä Kangaskadun ja Tahintien varsilla olevat asuinrakennukset. Tahintie 6:ssa on entinen asemapäällikön asuintalo vuodelta 1913 (B.Granholm).