Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kiuruvesi
 
Koskenjoen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Koskenjoen kylä edustaa Pohjois-Savossa harvinaista joenvarsiasutusta. Kylän rakennuskanta on sijoittunut Osmanginjärven ja kirkonkylän välisen Koskenjoen ja sen koillisrantaa seuraavan maantien varrelle. Vanhimmat kylän rakennuksista periytyvät 1700-luvulta, mutta kyläkuvalle tunnusomaisempia ovat uudemmat, 1900-luvun talouskeskukset. Suvannon ja Palosen tiloilla on aittarakennuksia 1700-luvulta. Kosken tilan vanha päärakennus on vuodelta 1867.