Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kuopio
 
Piispanpuisto ympäristöineen
 
Kuvaus:

Piispanpuisto ympäristöineen muodostaa monen aikatason muovaaman kokonaisuuden. Kuopion seudun ensimmäiset kirkot ovat sijainneet puiston paikalla. Puistoksi se muodostettiin 1884.
-Hallituskatu 14-Sepänkatu 2; Lääninvirastotalot: Lääninhallituksen kaksikerroksinen kivirakennus on vuodelta 1882 (YRY/C.Kiseleff). Maanmittauskonttorin kivirakennus on alakerrokseltaan samanikäinen, toinen kerros on vuodelta 1911 ja siipi vuodelta 1931. Maanmittaustoimisto toimii entisessä maaherran residenssin talousrakennuksessa, joka on muutettu ja korotettu 1914. Korttelin keskellä on vanha puisto huvimajoineen.
-Sepänkatu 1; Kuopion virastotalot toimivat entisissä kuuromykkäkoulun rakennuksissa. Entiset koulu, asuntola ja asuintalo ovat nykyasussaan vuosilta 1897-98 (YRY/Th.Granstedt).
-Kuopion ortodoksinen, Pyhän Nikolauksen kirkko on vuodelta 1904 (A.Isaksson).
-Sepänkatu 9; Valtion virastotalona oleva kolmikerroksinen kivirakennus on rakennettu vaiheittain vuosina 1851-52 ja 1922 (K.Rytkönen).