Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kuopio
 
Linnanpellon asuntoalue
 
Kuvaus:

Linnanpellon yhtenäinen pientaloalue on rakennettu 1921-24. Killisen-, Gottlundin-, Kalevalan- ja Päivärinteenkatujen rajaama alue edustaa kaupungin sosiaalista asuntotuotantoa.