Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lapinlahti
 
Väisälänmäen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Väisälänmäki lukeutuu Pohjois-Savon edustavimpiin mäkikylämaisemiin. Kylän vanha, hyvin säilynyt rakennuskanta sijaitsee tiiviinä rykelmänä korkean mäen eteläisllä ja lounaislla ylärinteillä. Onkiveden rannassa muodostaa Rannan Puurulan rakennusryhmä oman kokonaisuutensa. Rakennuksia ympäröivät pienialaiset pellot, rinnelaitumet ja hakamaat. Eero Järnefelt maalasi kylässä 1890-luvun alussa maalaukset Kaski (Raatajat rahanalaiset) sekä Isäntä ja rengit. Näistä jälkimmäinen kuvaa näkymää Rannan Puurulan pihamaalta.
-Ala-Puurulan tilan rakennukset ovat ryhmitetyt neliömäisen pihan ympärille. Rakennukset ovat 1880- ja 1910-lukujen väliseltä ajalta.
-Ylä-Puurulan l. Väisälän päärakennus on 1890-luvulta ja eloaitta 1800-luvun alkupuolelta.
-Roivaalan talon päärakennus periytyy 1920-luvulta. Tilalla on vanhoja aittoja.
-Rannan Puurulan ehjää neliömäistä pihapiiriä rajaavat päärakennus, joka on rakennettu vaiheittain 1800-luvun kuluessa, navetta vuodelta 1899, aitta vuodelta 1777 (laaj. 1913) sekä talli 1800-luvun lopulta. Pihapiirin ulkopuolella ovat sauna, kellari, verkkokota, riihi ja puimala.