Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Leppävirta
 
Nikkilänmäen museotie
 
Kuvaus:

Nikkilänmäen yksityistie on saanut todennäköisesti alkunsa jo 1600-luvulla. Sorapäällysteinen tieosuus Leppäviran keskustasta Nikkilänmäkeen, n. 2,4 km, on muodostettu museotieksi. Tien varrella on säilynyt myös runsaasti vanhaa rakennuskantaa mm. Anttilan ja Pekkalan tiloilla.