Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Leppävirta
 
Sorsakosken teollisuusmiljöö
 
Kuvaus:

Sorsakosken hienotaetehdas perustettiin 1891. Tiilisistä tehdasrakennuksista vanhin, museona toimiva alaverstas on vuodelta 1891. Siihen liitettiin voimalaosa 1911. Hienotaeverstas on vuodelta 1897. Työkaluosasto on rakennettu vanhimmilta osin 1909. Tuotantorakennuksia on laajennettu useaan otteeseen. Tehdasympäristöön kuuluvat kerhorakennus 1800-luvun loppupuolelta, tehtaanjohtajan asuintalo vuosisadan vaihteesta, ns. Kellotalo vuodelta 1910 ja tehtaan Seuratalo vuodelta 1902. Tehtaan ympäristössä on laajoja, yhtenäisiä työväenasuntoalueita 1910-30-luvuilta ja 1950-luvulta. Lähteenkorvan tiilinen, kaksikerroksinen asuinkasarmi on vuodelta 1916. Sorsakosken tehtaan vaiheisiin liittyy läheisesti Haringinlahden tila, jonka päärakennus on saanut nykyisen asunsa 1915. Pihapiiriin kuuluu monia talousrakennuksia, joista vanhimmat 1800-luvun puolelta.