Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Leppävirta
 
Konnuksen kanavat
 
Kuvaus:

Konnuksen vanha sulkukanava on rakennettu vaiheittain vuosina 1836-41 sekä 1865-68. Vanhimman kanavan paikalle rakennettiin 125 metriä pitkä uittosulku 1917-19. Uusin uittosulku rakennettiin tämän viereen 1968-73. Kanavien ympäristö on puistomaisesti istutettu. Konnuksen kolme eri aikakauden kanavaa muodostavat yhdessä viereisen luonnonkosken kanssa ainutlaatuisen kokonaisuuden, joka ilmentää monipuolisesti vesiliikenteen historiaa.