Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Leppävirta
 
Mustinmäen mäkikyläasutus
 
Kuvaus:

Mustinmäki on tyypillinen pohjoissavolainen mäkikylä, jossa asutus on sijoittunut pitkänomaisesti pohjois-etelä -suuntaisesti mäenharjannetta seurailevan kyläraitin varrelle. Tieltä avautuvat avarat näköalat länteen ja lounaasen. Maisemassa on nähtävissä vanhan kaskikulttuurin vaikutus. Perinteistä rakennuskantaa on säilynyt mm. Musitalan, Etelätalon, Ilolan ja Ollilan tiloilla.