Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Leppävirta
 
Paukarlahden kylä
 
Kuvaus:

Paukarlahden kylän asutus on levittäytynyt Paukalahden rannoille. Monipuolisesta rakennuskannasta ansaitsee maininnan vanha kievarirakennus, Jussilan, Kivelänharjun ja Ristolan pihapiirit sekä 1910-luvulla rakennettu seurantalo. Kylässä on myös joitakin 1940- ja 1950-lukujen omakotitaloja sekä uudempaa pientalokantaa. Kylän vanha hautausmaa on edelleen käytössä.