Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Maaninka
 
Tuovilanlahden kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Tuovilanlahden maisemien kauneus on tunnettu laajalti jo vuosisadan alkupuolella mm. I.K.Inhan tuotannon ansiosta. Kylän pellot laskeutuvat kauniisti kapean lahden pohjukkaan. Tuovilanlahden kylätaajama on tiheään rakennettu ja joukossa on runsaasti myös vanhaa rakennuskantaa. Lahden etelärannalla on laajojen viljelysten ympäröimä Pohjois-Haatalan kylä, jossa on perinteistä rakennuskantaa mm. Roivaalan tilalla. Mainittakoon, että Tuovilanlahden kylän luoteispuolella on Korkeakosken vesiputous, joka on ollut suosittu matkailunähtävyys jo viime vuosisadalla.