Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Maaninka
 
Viannon vanha kanava
 
Kuvaus:

Viannon yksisulkuinen kivirakenteinen kanava on rakennettu 1845-52. Kanava lakkautettiin 1874 kun lähelle valmistui suurempi Ahkiolahden sulkukanava. Viannonkosken varrella on ollut mm. paperitehdas ja saha. Tästä vanhasta teollisesta perinteestä muistuttaa nykyisin sähköntuotantoa palveleva mylly patoineen.