Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Punkaharju
 
Putikon taajaman vanhat osat
 
Kuvaus:

Vuonna 1775 perustettu Putikon saha on vanhimpia meidän päiviimme toimineita sahoja. Nykyiselle paikalleen saha siirrettiin 1897. Pääosa sahan rakennuskannasta on vuosisadan vaihteesta. Komea kaksikerroksinen konttorirakennus on vuodelta 1906. Sahan ympärillä levittäytyvä Putikon asutus liittyy kiinteästi sahan vaiheisiin. Erityisesti kyläraitin varrella olevat rakennukset muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Ylätalon tilan päärakennus on vuodelta 1889 ja sen pihapiirissä on vanhoja talousrakennuksia. Taajaman eteläpuolella jatkuu 1600-luvulta peräisin oleva Viipuri-Savonlinna maantie, Taipaleen tie, vanhoine kivisiltoineen. Putikon rautatieasema puistoineen on rakennettu 1906-08.