Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Nilsiä
 
Kankaistenlammen ympäristö
 
Kuvaus:

Nilsiän keskustaajaman itäosassa sijaitsee Kankaistenlammen rannalla kulttuurihistoriallisesti mielenkiintoinen rakennuskokonaisuus. Lammen eteläpuolella on Heikkilän (Joentaka) talo, jonka puisen päärakennuksen rovasti Hjellman rakennutti 1808. Talousrakennukset ovat vanhimmilta osin 1800-luvun keskivaiheilta pääosan ollessa 1900-luvun alusta. Heikkilään liittyy muistoja mm. Juho Rissasesta. Pappilanjoen pohjoispuolella sijaitsevat Nilsiän pappilat, kirkkoherranpappila 1840-luvulta ja kappalaisenpappila 1860-luvulta.