Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Nilsiä
 
Sänkimäen mäkikyläasutus
 
Kuvaus:

Sänkimäen kylä on sijoittunut kahdelle erilliselle polveilevarinteiselle selänteelle, Pohjois-Sänkimäelle ja Sänkimäelle. Pohjois-Sänkimäen asutus muodostaa ympäröivine viljelyksineen selkeän ja tiiviin kyläkokonaisuuden. Tilakeskukset sijaitsevat mäenselänteen laella kylätien molemmin puolin. Laidun- ja hakamaat antavat alueelle perinteisen ilmeen. Vanhaa rakennuskantaa on säilynyt Pohjois-Sänkimäessä erityisesti Eerikkilän (Puustila) eheässä pihapiirissä. Sänkimäen entinen kansakoulu on vanhimmilta osin vuodelta 1900.