Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pielavesi
 
Säviän kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Nilakan ja Pielaveden välinen Säviän avokanava on rakennettu 1892-93. Tältä ajalta on säilynyt kääntösilta ja siltavahdin asuinrakennus.