Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Rautalampi
 
Rautalammin kirkonkylän maisema
 
Kuvaus:

Rautalammin viihtyisälle kirkonkylälle antavat leimansa vesistöjen runsaus ja puuston hallitseva osuus maisemassa. Vanhaa rakennuskantaa on säilynyt runsaasti. Kirkon ohella taajamassa on monia vanhoja liike- ja asuinrakennuksia sekä komea työväentalo vuosisadan alusta.
-Rautalammin suuri puukirkko on rakennettu Axel Magnus Tolpon johdolla 1842-44 (1841, IK/C.A.Engel). Muodoltaan se on pitkäkirkko, jonka ristikeskiöstä kohoaa nelikulmainen, lanterniiniin päättyvä torni. Erillinen kellotapuli on vuodelta 1768. Kirkkoon liittyy vanha hautausmaa ja Kirkkopuisto.
-Peuran museo toimii edustavassa kolmikerroksisessa kivirakennuksessa, joka on vuodelta 1937 (T.Anttila). Museorakennukseen liittyy ulkomuseoalue.
-Juhannusmäen aumakattoinen päärakennus on 1800-luvun alkupuolelta.
-Karjalan, Sahalan, Korholan ja Ropolan kartanomaiset rakennusryhmät antavat oman lisänsä kirkonkylän kulttuurimaisemaan. Karjalan päärakennus on vuodelta 1871, Korholan vuodelta 1867 ja Ropolan vuodelta 1868. Sahalan päärakennus lienee vanhimmilta osin 1700-luvulta ja kivinavetta vuodelta 1882. Rakennuksia ympäröi vanha puisto.
-Lassila on vanha vänrikin puustelli, jonka päärakennus on vuodelta 1862.