Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Rautalampi
 
Toholahti - Hankavesi museotie
 
Kuvaus:

Toholahti-Hankavesi maantie on rakennettu 1900-luvun alussa. Mutkittelevan linjauksensa säilyttänyt tieosuus Saahkarista Myhinpäähän, n. 12 km, on muodostettu museotieksi. Tien varrella sijaitseva entinen Hankamäen kansakoulu on vanhimmilta osin vuodelta 1910. Tien itäpuolella on Hackman & Co:lle aikoinaan kuulunut Kuorekosken mylly ja saha, joka muodostaa 1900-luvun alun rakennuksineen hyvin säilyneen kokonaisuuden.