Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Rautalampi
 
Kerkonkoski
 
Kuvaus:

Kerkonkosken, Kiesimän ja Neiturin väylät muodostavat maisemallisesti kiintoisan osan Keiteleen-Iisveden kanavareittiä. Kiesimäntaipaleen kanava ja Neiturintaipaleen kanava rakennettiin osana Iisveden-Keiteleen väylää 1918-27. Kerkonkosken varrella sijaitsee vanha mylly ja meijeri. Alueeeseen liittyy myös muistoja vanhasta sahateollisuudesta.