Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Rautalampi
 
Konnekoski
 
Kuvaus:

Luonnontilainen Konnekoski on vanha kalastuspaikka. Vanha maantie ylittää kosken pitkin kaunista puusiltaa. Konnekosken maisemaan liittyy Nipurin tila, jonka osittain kaksikerroksinen päärakennus on vuodelta 1875.