Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Sonkajärvi
 
Sukevan vankila-alue asuntoalueineen
 
Kuvaus:

Sukevan keskusvankila on perustettu 1914. Siitä muodostettiin 1920-luvulla maatalousvankila ja arkkitehtikilpailun tuloksena kohosi alkuaan puisten parakkien tilalle kivisten vankilarakennusten ryhmä pääosin 1920-luvun kuluessa (U.Sjöholm). Vankilan pelloille antavat oman ilmeensä lukuisat suuret ladot. Useassa vaiheessa 1920-luvulta alkaen rakennetun päälaitoksen, Kalliomäen, välittömässä läheisyydessä on Etuharjun yhtenäinen henkilökunnan asuntoalue 1930-luvulta ja vankilan eteläpuolella Iskolan avolaitos, jonka barokkivaikutteinen päärakennus on vuodelta 1925 (U.Sjöholm). Sitä kiertää puolikaaressa henkilökunnan asuinrakennusten ryhmä, joka valmistui 1923 (U.Sjöholm). Samassa yhteydessä rakennettiin myös talousrakennusten ryhmä. Kortekankaan yhtenäinen asuntoalue on vuosilta 1928-31 (U.Sjöholm).