Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Puumala
 
Puumalan kirkkomaisema
 
Kuvaus:

Puumalansalmen rannalle sijoittunut kirkonkylä on aikoinaan ollut Saimaan vesistön tärkeimpiä satamia. Rannassa kulkevaa tietä reunustavat lehtevät puut. Rannassa on säilynyt joukko venevajoja ja laitureita. Ylhäällä mäellä sijaitseva Puumalan puukirkko on rakennettu Taavetti Rahikaisen johdolla 1830-32. Muodoltaan se on itäsuomalainen kaksoisristikirkko, jonka ristikeskuksesta kohoaa kahdeksankulmainen torni. Kirkko entistettiin 1961-62 (H.Havas). Erillinen, alaosaltaan kahdeksankulmainen kellotapuli on vuodelta 1806. Kirkkotarhaa ympäröi vanha kivimuuri.