Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Suonenjoki
 
Kolikkoinmäki
 
Kuvaus:

Kolikkoinmäen omaleimaisen asuntoalueen ovat Iisveden sahatyöläiset rakentaneet pääosin 1920-luvulla. Tiiviisti rakennettu yhteisö sijaitsee kivikkoisella mäellä. Kaikkiaan asuinrakennuksia on puolisen sataa. Vanhempi osa rakennuksista on ryhmittynyt maaseutumaisen vapaasti uudemman muodostaessa tiiviin ja säännöllisemmän, kaupunkimaisen rakenteen.