Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Suonenjoki
 
Nuutilan kylä
 
Kuvaus:

Nuutilan kylä sijaitsee kahdella kapealla luode-kaakkois -suuntaisella moreeniselänteellä. Kylätien varrella on säilynyt ehjiä talonpoikaisia pihapiirejä. Nuutin tilalla on poikkeuksellisen vanha, 1806 rakennettu navetta. Parhaiten on säilynyt Pietulan (Varvari) rakennusryhmä, joka on 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alusta. Pihapiirissä on vanhoja aittoja. Nuutilan Pekkalan (Poikientalo) päärakennus on vuodelta 1885 ja 1910-luvulta. Harjun ja Lamminselän pihapiireissä on vanhoja talousrakennuksia. Lamminselän päärakennus on 1890-luvulta.