Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Suonenjoki
 
Elkkulan rakennusryhmä, Jauhomäki
 
Kuvaus:

Elkkulan vanhan sukutilan tiivis rakennusryhmä sijaitsee maisemallisesti hallitsevalla paikalla mäen kumpareella. Pihamaata ympäröivät päärakennus, pihanpää, tallli ja aittarivi. Pihapiirin ulkopuolella ovat kivinavetta, sikala, sauna-karjakeittiö, liha- ja eloaitat 1700-luvulta, kiesivaja ja puuliiteri sekä riihilato. Ulompana sijaitsevat vielä riihi, lato, ruisaitta, kalustovaja ja kaivo. Lähellä Elkkulaa on Heikkilän tilan vanha rakennusryhmä.