Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Puumala
 
Niinisaaren kylän saariasutus
 
Kuvaus:

Hätinvirran varrella sijaitseva Niinisaaren kylä muodostaa tasapainoisen kokonaisuuden eri-ikäisine talouskeskuksineen ja pienialaisine peltoineen. Vanhimmat talot ovat viime vuosisadalta.