Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Varkaus
 
Varkauden tehtaat
 
Kuvaus:

Varkauden järvimalmiruukki aloitti toimintansa 1820, konepaja käynnistyi 1845 ja valimo hieman myöhemmin. Raudanvalmistus loppui 1908 ja alue siirtyi A. Ahlström Oy:lle, joka rakensi paikalle puunjalostuslaitokset. Ensimmäisenä valmistui höyryvoimakeskus 1913 (Fagerholm & Nordman). Tämän jälkeen rakennettiin puuhiomo korkeine Varkauden kaupunkikuvaa jäsentävine vesitorneineen 1914-16 (V. ja I. Thomé) ja sulfiittiselluloosatehdas 1916-18 (V. ja I.Thomé). Paperitehdas rakennettiin 1920-21 ja vaneritehdas 1925-26. Näitä vanhoja tehdasrakennuksia on laajennettu useaan eri otteeseen. Uusi paperitehdas on rakennettu 1978 (Gullichsen, Kairamo, Vormala). Nykyisin tehdasalue on Enso-Gutzeit Oy:n omistuksessa.