Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Varkaus
 
Taipaleen kanavat
 
Kuvaus:

Taipaleen sulkukanava rakennettiin 1835-39 ja se oli Konnuksen kanavan ohella ensimmäinen valtiovallan rakentama sulkukanava. Tämä vanhin kanava jäi käytöstä 1871, minkä jälkeen sen varrella toimi mm. telakka, saha ja mylly. Uusi kaksisulkuinen kanava rakennettiin sen länsipuolelle nälkävuosien hätäaputöinä 1867-71. Tämän kanavan paikalle rakennettiin1967 uusi uittosulkukanava. Alueella toimii valtakunnallinen kanavamuseo.