Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Vesanto
 
Sonkarin kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Sonkarin kylässä on säilynyt perinteistä rakennuskantaa mm. Vanhalan, Mattilan ja Vähä-Korholan tiloilla. Mattilan rakennusryhmässä on päärakennus vuodelta 1819. Vanhalan päärakennus lienee myös 1800-luvun alkupuolelat ja pihanpäärakennus on peräti vuodelta 1792.