Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Vieremä
 
Vieremän kirkonmäki
 
Kuvaus:

Vieremän kirkonmäki muodostaa eheän kokonaisuuden Sotkunlammen ja Vieremänjärven välisellä harjukannaksella. Kirkon ja hautausmaan lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat pappila, vanha koulurakennus, kirjasto, museo ja nuorisotalo.
-Vieremän puukirkko on rakennettu 1919 (I.Launis). Muodoltaan se on tornillinen pitkäkirkko, johon liittyy seurakuntasalin ja sakariston sisältävä siipi. Ympärillä on vanha kirkkomaa ja itäpuolella hautausmaa.
-Kirkonkylän entinen kansakoulu on vuodelta 1892. Vieressä on nuorisotalo, joka on rakennettu kouluksi 1914 sekä kivinen kirjastotalo, joka on entinen koulurakennus vuodelta 1938.