Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Vieremä
 
Salahmin kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Järvimalmin hyödyntäminen alkoi Salahmissa jo 1810 kun Murennusjoen varrelle perustettiin pieni harkkohytti ja kankivasarapaja. Raahelainen kauppias Z.Franzén osti ruukin 1828. Toiminta laajeni 1850-luvulla kun lähiseudulle perustettiin useita apuhyttejä ja ruukinalueelle rakennettiin pieni manufaktuuripaja. Uudenaikainen masuuni Salahmiin rakennettiin 1875. Ruukin toiminta lakkasi täysin 1909. Vuonna 1951 rakensi Savon Voima paikalle nykyisen voimalaitoksen.
-Ruukinkartanon empiretyylinen, osittain kaksikerroksinen puinen päärakennus Herrala on Franzénin ajalta, n. vuodelta 1840. Puistomaiseen pihapiiriin liittyy suuri kivinavetta. Kartanolla on huomattava asema koskimaisemassa.