Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Vieremä
 
Nissilän kylä
 
Kuvaus:

Rotimon rannalla sijaitseva Nissilän kylä on säilyttänyt perinteisen ilmeensä. Oman lisänsä kylän historiaan antaa Postitalo, joka on saanut nimensä siinä toimineesta postikonttorista. Pihapiirissä on rivi vanhoja, 1700- ja 1800-luvun aittoja. Nissilän kylän eteläpuolella, Rotimojoen Myllykoskessa toimi 1844-73 yksi Salahmin apuruukeista, Nissilän harkkohytti.