Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Asikkala
 
Asikkalan kirkonkylän ja Pulkkilan kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Asikkalan kirkonkylän ja Pulkkilan kylien kulttuurimaisema on tasaista peltoaluetta, jota halkoo vanha maantie. Maisemaa hallitsee metsäisellä rinteellä sijaitseva Asikkalan kirkko. Kirkonkylässä on säilynyt kappale vanhaa raittimiljöötä. Maisema-alue jatkuu pohjoisessa kapeana Pulkkilanharjun selänteenä.
-Asikkalan kirkko on rakennettu 1878-80 (G.Wilenius). Peittämättömästä punatiilestä muurattu kirkko on muodoltaan tornillinen pitkäkirkko. Lähellä sijaitseva, museokäytössä oleva hirsinen lainamakasiini on 1840-luvulta.
-Kirkon lähellä sijaitsee 1892 rakennettu kirkonkylän entinen kansakoulu.
-Asikkalan vanha ristikirkko sijaitsi vuoteen 1892 nykyisellä hautausmaalla. Kirkkoon liittyneen kellotapulin hirsinen, kahdeksankulmainen alaosa on säilynyt läpikäytävärakennuksena.
-Kirkonkylän keskustassa on vanhalla pappila-alueella 1973 perustettu kotiseutumuseo, jonne on siirretty vanhoja rakennuksia eri puolilta pitäjää.
-Kirkonkylän eteläosassa on Ylä-Lusilan talonpoikainen rakennusryhmä, jonka kaksi asuinrakennusta on rakennettu 1890-luvulla. Neliömäistä pihaa rajaavat lisäksi kaksikerroksinen aittarivi ja vaunuvaja.