Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Asikkala
 
Vähä-Äiniön kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Vähä-Äiniön kylässä avautuu mäen rinteellä kulkevalta maantieltä kaunis näkymä Päijänteeseen laskeutuville pelloille ja niityille. Kuoreniemessä on 1856-70 toiminut laivaveistämö.
-Vanhakartanon puisen päärakennuksen iästä ei ole täyttä varmuutta. Viime vuosisadan jälkipuolella se sai nykyisen, poikkeuksellisen koristeellisen ulkoasun suurine lasiverantoineen. Puistomaiseen pihaan liittyvät lisäksi vanha pakarirakennus, luhtiaitta ja hirsinen makasiini.
-Yttölän kaksikerroksinen, klassistinen päärakennus on vuodelta 1945. Tilan rakennusryhmään kuuluu lukuisia vanhoja talousrakennuksia.
-Norokosken päärakennus lienee 1800-luvun jälkipuolelta. Tilan kohdalla vanhaa maantietä reunustavat maisemallisesti merkittävät koivurivit.