Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Asikkala
 
Vääksyn kanava ympäristöineen ja Anianpellon markkinapaikka
 
Kuvaus:

Vääksyn virta on ikimuistoinen myllypaikka. Nykyisin paikalla on yksi museoksi kunnostettu mylly viime vuosisadan loppupuolelta. Ensimmäiset suunnitelmat virran kanavoimiseksi tehtiin jo 1700-luvulla. Kanava totetutettiin 1868-71 ja uusittiin 1909-11. Kanavan ympäristö on säilyttänyt puistomaisen luonteensa. Vanha odotushuone on vuosisadan alusta.
-Kanavan tuntumassa on valtioneuvos J.R.Danielson-Kalmarin huvila Suviniemi, joka on rakennettu viime vuosisadan jälkipuolella.
-Mikkolan tila on entinen Roosin rustholli. Puiston ympäröimä päärakennus on rungoltaan 1850-luvulta ja sen nykyasu vuodelta 1928. Pihapiiriin liittyy vanha hirsinen makasiini.
-Anianpellon työväenyhdistyksen talo on vuosisadan alusta.
-Anianpelto oli vuodesta 1727 Päijät-Hämeen keskeisimpiä markkinapaikkoja ja alueesta kaavailtiin kauppalaa 1770- ja 1850-luvuilla. Vanhalla markkinapaikalla kasvaa rauhoitettu ikihongikko. Sen itäpuolella on vanhaa, viehättävää mökkiasutusta kapeiden kujien varsilla.