Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Puumala
 
Muuramäen kylämaisema
 
Kuvaus:

Muuramäen kylä on tyypillinen kolmen tilan muodostama savolainen mäenlakikylä. Kulttuurimaisemaa leimaa monisatavuotinen asutus ja viljely. Kylän talot Vanhatalo, Vanhapaikka ja Tammipelto ovat tiiviisti toistensa tuntumassa. Niiden rakennuskanta on 1700- ja 1800-luvuilta. Peltoja jakavat perinteiset kivi- ja pisteaidat sekä vanha karjapolku. Hakamaat ja laitumet kuuluvat yhä kyläkuvaan samoin kuin kauempana sijaitsevat vanhat kaskimaat, jotka erottuvat maisemasta komeina koivikkoina.