Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hollola
 
Voistion ja Tennilän kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Voistion kartano on Hollolan vanhin rälssitila. Sen sijainti laajan, tasankomaisen viljelyaukean keskellä on vaikuttava. Puiston ympäröimä funktionalistinen päärakennus on vuodelta 1940 (E.Teräsvirta). Suuri tiilinen karjasuoja on vuodelta 1889 ja talli vuodelta 1922 (V.Vähäkallio).