Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hämeenkoski
 
Kosken kirkonkylän ja Teuronjoen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kosken kirkonkylä muodostaa historiallisesti monikerroksisen ja monipuolisen kokonaisuuden. Sen keskeiseen asemaan esihistoriallisella ajalla viittaavat Linnakallion muinaislinna, rautakautiset kalmistot ja uhrikivet. Tervalanlähteen uhrilähteen partaalla on sijainnut keskiajalla kivikirkko, joka on nyt matalana rauniona. Kirkonkylässä toimi 1857-1928 Kosken verkatehdas sekä 1867-77 naulatehdas, joiden muistona on säilynyt joukko vanhoja työväenasuntoja. Kirkonkylän kaakkoispuolella sijaitsee Hankalankosken pellavaloukku - lajissaan ainutlaatuinen puinen tehdasrakennus, joka oli toiminnassa 1888-1955.
-Kosken kirkko muurattiin peittämättömästä punatiilestä 1867-70 (IK/E.B.Lohrmann, J.Wik 1849). Muodoltaan se on torniton hallikirkko, jonka ulkoasulle antavat leimansa pyörökaari-ikkunat. Erillinen puinen kellotapuli rakennettiin 1821-26 (C.L.Engel). Kirkon välittömässä läheisyydessä on vanha hautausmaa, jolla sijaitsi edellinen, puinen kirkko. Kotiseutumuseon lähellä on tätä edellisen, 1600-luvulla rakennetun puukirkon paikka.
-Hirsinen, valkeaksi rapattu lainamakasiini on vuodelta 1859. Sen suojissa on nyt kotiseutumuseon esinekokoelma. Museoalueelle on siirretty lisäksi pari vanhaa rakennusta.
-Lukkarilan vanhan virkatalon päärakennus ja pihaa rajaava luhtiaitta ovat 1800-luvulta.
-Kirkonkylän entinen kansakoulu on rakennettu vanhan kirkon hirsistä 1870-luvulla.
-Kosken Verkatehtaan isännöitsijän asuintalo, Jokela on rakennettu 1880-luvulla. Sen ympärillä on vanhaa puistoa ja puutarha.
-Valkjärven rannalle perustettiin 1890 uusi hautausmaa. Porttirakennuksena on vanhaan, 1730-luvulla rakennettuun puukirkkoon liittyneen tapulin hirsinen alaosa.