Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kärkölä
 
Kärkölän kirkonkylä ja ympäröivä kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kärkölän kirkonkylä sijaitsee avarien peltoaukeiden keskeltä kohoavalla mäellä vanhojen maanteiden risteyksessä. Kirkon eteläpuolella avautuu laaja tasankomainen peltoaukea, jonka katkaisee Huovilan pitkä lehmuskuja. Välittömästi kirkonkylästä pohjoiseen on Iso-Sattialan kylä, jossa on säilynyt vanhaa rakennuskantaa tienristeyksessä. Iso-Sattialan nuorisoseurantalo on vuodelta 1915. Sairakkalan tien varrella levittäytyy laaja peltoaukea, joka ulottuu Maavehmaan kylään. Kirkonkylän länsipuolella on Myllykylän historiallinen myllypaikka.
-Kärkölän punatiilinen, tornillinen pitkäkirkko rakennettiin 1887-89 (L.I.Lindqvist). Sen ympärillä on pieni kirkkomaa varsinaisen hautausmaan sijaitessa tien toisella puolen.
-Kirkonkylän entinen kansakoulu on rakennettu vuosisadan vaihteessa. Koulun pihassa on Kärkölän vanha kunnantupa.
-Korremäen tilan 1800-luvulla rakennettu päärakennus muovaa puutarhoineen ja pihapuustoineen kirkonkylän raittinäkymää.
-Suivalan kartanon tammea ja vaahteraa kasvava puisto on perustettu jo 1700-luvulla.
-Insinööri C.C.Collin rakennutti 1890-luvulla entisen Huovilan ratsutilan päärakennuksen, Uusikartanon sekä sen ympärille suuren Huovilanpuiston tekolampineen. Toteutumatta jääneen päärakennuksen suuri kivijalka luo puistoon raunioromantiikkaa. Puistoalueen reunassa sijaitsee Kärkölän talomuseo, johon kuuluu toistakymmentä pitäjän eri puolilta siirrettyä rakennusta.