Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kärkölä
 
Uusikylän kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kärkölästä Porvooseen johtavan keskiaikaisperäisen maantien varrella sijaitseva Uusikylän kyläkeskus on säilyttänyt tiiviin luonteensa. Mäenharjanteella maantien molemmin puolin sijaitsevat Iso-Mikkolan, Yli-Sihvolan, Kylä-Nuuttilan, Ali-Pekkalan ja Yli-Airolan tilojen rakennusryhmät sekä kyläkauppa. Kaikki päärakennukset ovat 1800-luvun jälkipuolelta ja ne muodostavat vanhoine talousrakennuksineen yhtenäisen kokonaisuuden. Kyläkeskuksesta etelään sijaitsee Helkalan tilan komea kaksikerroksinen päärakennus, joka siirrettiin nykyiselle paikalleen 1927 Terijoelta. Alkuaan Villa Komtsina tunnettu huvila rakennettiin 1907 (K.N. de Rochefort).