Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lahti
 
Lahden ydinkeskusta
 
Kuvaus:

Lahden kaupunkikuva on viime vuosikymmeninä kokenut perusteellisen uudistumisen. Perinteistä kaupunkikuvaa ja Lahdelle ominaisia tunnusmerkkejä on säilynyt yhtenäisenä kokonaisuutena lähinnä kaupungintalon ympäristössä, Radiomäellä ja Mariankadun akselilla.
-Lahden punatiilinen kaupungintalo valmistui 1912 (Eliel Saarinen). Torneineen sillä on huomattava asema kaupunkikuvassa. Kaupungintalon lisäsiipi on vuodelta 1934 (K.Könönen). Kaupungintalon itäpuolelta alkaa Harjukadun ja Puistokadun välinen esplanadi.
-Kaupungintalon lähellä sijaitsevat mm. Harjukatu 36; Harjun koulu vuodelta 1923 (Eliel Saarinen), Harjukatu 38; kaksikerroksinen asuin- ja liikerakennus vuodelta 1907 (arkkitehtitoimisto von Essen - Kallio - Ikäläinen) sekä Harjukatu 40; nelikerroksinen asuin- ja liikerakennus vuodelta 1912 (P.Uotila).
-Mariankatu muodostaa merkittävän kaupunkikuvallisen akselin kaupungintalon ja Ristin kirkon välille. Ristin kirkko rakennettiin vanhan puukirkon paikalle 1978 (A.Aalto).
-Lahden kauppatori muodostaa kaupunkirakenteen toiminnallisen keskuksen. Rakennuskannaltaan toria kehystävät korttelit eivät ole ajallisesti yhtenäisiä, poikkeuksena itäpää, jossa sijaitsevat Suomen Pankki ja Kansallis-Osake-Pankki. Suomen Pankin talon vanhimman osan muodostaa vanha kauppahalli vuodelta 1923 (Eliel Saarinen). Nykyiseen asuunsa rakennus muutettiin 1927-29 (H.Tiitola). KOP:n graniittiverhoiltu liikepalatsi vuodelta 1913 (V.Penttilä) säilytti vain torin puoleisen julkisivun kun pankin uudisosa rakennettiin 1961-64 (V.Revell). Torin lounaiskulmassa on entinen Starckjohannin liiketalo vuodelta 1950 (M.& R. Ypyä, V.Malmio).
-Lahden suurradioasema perustettiin 1928, jolta ajalta ovat vanha radioasema sekä Lahden tunnusmerkeiksi muodostuneet Radiomäen teräsristikkomastot. Uudempi radioasemarakennus on vuodelta 1937. Vanhassa asemarakennuksessa toimii Yleisradiomuseo.
-Radiomäen kokonaisuuteen liittyvät sen pohjoisrinteellä sijaitseva ortodoksinen kirkko vuodelta 1955 (T.Paatela), Harjukadun länsipään yhtenäinen puutaloalue 1930-luvulta sekä Hollolankadun länsipuolella sijaitseva Lahdenkylän kansakoulu vuodelta 1873.