Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lappeenranta
 
Saimaan kanava ympäristöineen
 
Kuvaus:

Vesitietä Saimaan ja Suomenlahden välille on yritetty rakentaa 1500-luvulta alkaen. Kaarle IX määräsi 1607 Pentti Juustenin rakentamaan kanavaa. Tästä yrityksestä muistuttaa ns. Pontuksen, oikeammin Juustenin kaivanto. Lopulta Saimaan kanava onnistuttiin rakentamaan 1845-58 Nils Erikssonin johdolla. Tästä vanhasta Saimaan kanavasta on säilynyt vanhaa kivettyä uomaa mm. Mälkiän sulun kohdalla sekä Nuijamaalla. Samalta ajalta on säilynyt kaksi sulkuvartijan taloa ja Mälkiän kasöörintalo. Mälkiän luotsiasema on vuodelta 1929 (Th.Hellström). Nykyiseen mittaansa Saimaan kanava laajennettiin ja uudenaikaistettiin 1963-68.
-Kaukas Oy rakennutti Kanavansuun yhtenäisen, laajan asuntoalueen 1920-luvulla (W.G.Palmqvist). Yhdyskunnan koulu on vuodelta 1911. Vanhempaa rakennuskantaa edustavat Sarviniemen kaksi huvilaa vuosilta 1906 ja 1914, jotka rakennettiin Lauritsalan sahan johdolle.
-Vanhan Lauritsalantien varrella sijaitsee puiston ympäröimä Lauritsalan kartano, joka on entinen sotilasvirkatalo. Sen puinen, aumakattoinen päärakennus on 1800-luvun alkupuolelta. Kartanon 12-kulmainen jyväaitta on rakennettu 1800-luvun keskivaiheilla. Kartanon yhteyteen 1857 rakennettu kivinen olutpanimo on asuinkäytössä. Tien varrella on myös kaksikerroksinen puutalo, Saimaan hotelli, joka rakennettiin 1847 ja siirrettiin nykyiselle paikalleen 1853 palvelemaan Saimaan kanavalla liikkuvia.