Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Rantasalmi
 
Osikonmäen mäkiasutus
 
Kuvaus:

Osikonmäen alue on usean pienemmän, toisiinsa löyhästi liittyvän viljelymaisemakokonaisuuden tasapainoinen yhteensulautuma. Kulttuurimaiseman keskeisenä osana on vanha Kuopio-Viipuri -maantie. Asumukset ovat sijoittuneet perinteiseen tapaan kahdelle mäelle Osikonmäelle ja Hyppinginmäelle. Pääosa rakennuskannasta on 1800-luvulta tai 1900-luvun alusta.