Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lahti
 
Anttilanmäen esikaupunkiasutus
 
Kuvaus:

Anttilanmäen tiivis pientaloalue on syntynyt vuosisadan alkupuolella Lahden kauppalan ulkopuolelle kaavoittamattomalle maalle. Pääasiassa puiset asuin- ja ulkorakennukset muodostavat pihapuineen elävän kokonaisuuden.