Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lahti
 
Hennalan kasarmialue
 
Kuvaus:

Hennalan punatiilinen kasarmialue on rakennettu 1910-luvun kuluessa venäläiselle varuskunnalle. Alue oli vielä keskeneräinen, kun siitä 1918 muodostettiin punavankien leiri. Keskeneräiseksi jäänyt ortodoksinen varuskuntakirkko muutettiin sotilaskodiksi 1924 (C.Lindberg). Hennalan kasarmialue muodostaa uudemman täydennysrakentamisen jälkeenkin yhtenäisen kokonaisuuden.