Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lahti
 
Tapanilan puutaloalue
 
Kuvaus:

Tapanilan puutaloalue on rakennettu ruotsinavun turvin vuonna 1940. Edustettuina on sekä ruotsalaisia että suomalaisia tyyppitaloja. Lisäksi on arkkitehti P.H.Salminen suunnitellut useita kortteleita käsittäviä kokonaisuuksia. Vaikka osaa Tapanilan asuinrakennuksista on laajennettu, muodostaa alue niin maisemallisesti kuin historiallisestikin arvokkaan kokonaisuuden.