Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lahti
 
Mukkulan kartanomiljöö
 
Kuvaus:

Mukkulan vanhan perintötilan mansardikattoinen päärakennus on rungoltaan 1700-luvun lopulta. Viime vuosisadalla se läpikävi useita korjauksia ja sai nykyisen, klassillisen asunsa. Viimeisin suuri korjaus on vuodelta 1937. Puinen sivurakennus ja osa talousrakennuksista on 1800-luvulta. Kartanon puisto on istutettu alkuaan 1790-luvulla ja se muodostaa yhdessä luonnonsuojelulain nojalla suojellun lehtoalueen kanssa arvokkaan maisemakokonaisuuden.