Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Rantasalmi
 
Hiltulan kylä
 
Kuvaus:

Hiltulan rakennuskannaltaan yhtenäinen kyläkeskus sijaitsee Savonlinna-Mikkeli -tien pohjoispuolella. Aivan tien varressa on Hiltulan vanha mylly patoineen.
-Taskilan yhtenäinen neliömäisen pihapiirin ympärille ryhmitetty rakennusryhmä on vuodelta 1894. Entinen päärakennus on vanhempi.
-Vanha-Taskilan vanhan sukutilan suurehko päärakennus on vuodelta 1860. Pihamaan aitoista vanhin on vuodelta 1698.
-Lautialan eheä rakennusryhmä on vuoden 1910 tienoilta ja muodostaa maisemallisesti arvokkaan kokonaisuuden.
-Viisalan päärakennus on vuodelta 1818, mutta nykyasu rapattuine julkisivuineen juontaa vuodelta 1932. Myös pinempi asuinrakennus ja navetta ovat rapatut. Puistomaiseen pihapiiriin kuuluu lisäksi kolme punamullattua aittaa.