Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Padasjoki
 
Saksalan kartano ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Saksalan kartanon mailta löydetyt esihistorialliset asuinpaikat ja kalmistot todistavat alueen pitkästä asutushistoriasta. Kartanon puinen, empiretyylinen päärakennus on vuodelta 1826. Sen pihajulkisivulle antaa leimansa pylväiden kannattama avoin loggia. Terassoidulta pihalta on yhteys puistoon, jossa on aiemmin Vierun ruukkiin kuulunut sveitsiläistyylinen paviljonki. Saksalan kartanon kulttuurimaisemaan liittyy kiinteästi Padasjoen kotiseutumuseona toimiva pitäjänmakasiini vuodelta 1850.