Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Padasjoki
 
Mainiemen sahan ympäristö
 
Kuvaus:

Mainiemen höyrysaha toimi vuosina 1880-1962. Itse saharakennus on vuodelta 1910, höyryvoima-asema 1920-luvulta ja höyläämö 1930-luvulta. Sahaan liittyneet asuinrakennukset ovat 1800-luvun lopulta.